Dnes je Štvrtok 18. júla 2024. Meniny má , zajtra .

  · Vitajte

  Tradícia Viliek ako reklamných časopisov zdarma distribuovaných do schránok obyvateľov rodinných domov VILKY sa odvíja od jesene roku 1999, keď bolo vydané prvé číslo Vilky pre región Košice. Za svoje 20-ročné pôsobenie si tento produkt našiel stabilné miesto na marketingovom trhu. Vilku pre svoje marketingové ciele využívajú hlavne firmy z oblasti Stavba-Úpravy, Bývanie-Interiér, Záhrada-Exteriér, Financie-Reality, Auto-Moto, Elektro-Technika, Zdravie-Relax ...


  Časopisy Vilka sú zdrojom a nositeľom informácií od klienta k cieľovej skupine obyvateľov rodinných domov. Distribúcia je zdarma mesačne (mimo zimných mesiacov) do schránok rodinných domov v mestách a obciach v jednotlivých regiónoch. Tlač sa realizuje na kvalitnejšom lesklom papieri vo formáte A4, pri súčasnom dodržaní efektívnej ceny papiera. Pri príprave sa dáva vysoký dôraz na celkové optimálne prevedenie pre čitateľov. Zohľadňujú sa pritom požiadavky na celkové kompozičné prevedenie, ich vhodné farebné zladenie, celkovú prehľadnosť a čitateľnosť. Aktuálne Vilky vychádzajú na východe Slovenska v celkovom náklade 160.000 výtlačkov v štyroch regiónoch v nákladoch: Košice 46.000 výtlačkov, Zemplín, Prešov, Tatry po 38.000 výtlačkov.


  Distribúcia sa realizuje cez renomované distribučné firmy. Zásadne sa nepoužíva distribúcia prostredníctvom brigádnikov a študentov. Miera pokrytia je cca 60 až 90 % všetkých rodinných domov v regióne podľa distribučnej mapy, z distribúcie sú vylúčené domy s vysokou pravdepodobnosťou insolventnosti užívateľa. Pri určení miery pokrytia vychádzame hlavne z ekonomickej sily obyvateľstva v danom regióne.


  úvod


  K histórii Vilky: Vilka sa od roku 2000 postupne rozvíjala z Košíc aj do ďalších regiónov Slovenska a postupne a vytvorila sieť celoslovenských informačných časopisov, ktoré boli zdrojom a nositeľom informácii spoločností s celoslovenskou pôsobnosťou pre obyvateľov rodinných domov. V roku 2015 sa ukončila celoslovenská pôsobnosť, kedy Vilky vychádzali okrem pravidelných mesačných vydaní na východnom Slovensku aj kvartálne v celkovom náklade 550.000 výtlačkov v rámci Slovenska: ZÁPAD, SEVER, JUH po 130.000 výtlačkov, VÝCHOD 160.000 výtlačkov.

  Všetky práva vyhradené © 2024 - Môj Východ s. r. o.

  Košice: 0907 923 374, info@vilka.sk